Støtte - Tesfa - Hope

 Velkommen til Stiftelsen Tesfas hjemmesider!  

Animated textheadlineswords

Gå til innhold
Bilder fra Tesfa tur!
Takk!
Din støtte er viktig for oss!

Bankkonto:
3000 2438 093

VIPPS #508019

Stiftelsen Tesfa

Tesfa: en utstrakt håndDin støtte går til kompetanseheving for etiopiske leger, innkjøp av nødvendig medisinsk utstyr, utvikling av kreftkirurgi, forsendelse av stomiposer, vedlikehold og reparasjoner av sykehusutstyr, til støtte av operasjoner for fattige pasienter i Etiopia, til støtte for utdanning av leger til å bli kirurger, til dekning av reiseutgifter for medarbeidere - din støtte brukes for å bringe håp - TESFA - til pasienter i Etiopia.

Tusen takk for din støtte!

Sparebanken Sør
Bankkonto: 3000 2438 093VIPPS
Stiftelsen Tesfa #508019


 Har ditt firma / sykehus / bedrift / institusjon kirurgisk utstyr å avse?  

Vi er spesielt glade for følgende utstyr som blir mottatt med stor takknemlighet og glede i Etiopia.

Rammesystem med kroker

Brukes til anoproktologi, barnekirurgi, thoraxkirurgi og er svært populære blant kolleger i Etiopia

Stiftelsen Tesfa er med på å innføre avansert laparoskopi i Etiopia,
laparoskopisk (helst flergangs) utstyr mottas med takk. Her gjøres colonreseksjon på Black Lion i Addis Abeba.

Vi tar gjerne i mot laparoskopiporter og diverse tenger / sakser.

Det er vanskelig å gjøre avansert kolorektal kirurgi uten rektoskopi og anoskopi utstyr. Rektoskop og anoskop med lyskilde og pumpeballonger er svært ønsket!
Her overleveres en gave fra Sykehuset i Moss til dr Daniel med anorektoskopi utstyr og rammer.

Når vi forsøker å hjelpe til med å modernisere kolorektal cancerkirurgi er det svært nyttig med moderne staplere. Vi trenger både åpne, laparoskopiske og transrektale!

Alle typer nett til brokk - kirurgi er sterkt ønsket. Tilgangen til nett i Etiopia er svært vanskelig, og operasjoner for brokk blir ofte utført uten bruk av nett. Dette gir høyere risiko for tilbakefall av brokk.

Enkelte suturer er svært ønskelig å få med til Etiopia. Suturene bør helst ikke være utgått på dato.
Vi trenger monofilamente tråder, både langsomt resorberbare (PDS, Monosyn) og også ikke resorberbare (Prolene).
I tillegg ønsker vi gjerne tråder som TiCron og Ethibond.
Aktuelle størrelser er 2.0 til 4.0.

Mye utstyr som dessverre blir kastet hjemme kan resteriliseres og brukes om igjen.


Stiftelsen Tesfa - 2019
Organisasjonsnummer: 895 783 862

Kontaktperson:
Bjarte Tidemann Andersen
Øvre Bogenvei 29
3152 TOLVSRØD
Epost: styret(a)tesfa-hope.org
Tlf: 41 36 44 10
Tilbake til innholdet