Støtte - Tesfa - håp

Meny
Go to content
Hoved


Din støtte går til kompetanseheving for etiopiske leger, innkjøp av nødvendig medisinsk utstyr, utvikling av kreftkirurgi, forsendelse av stomiposer, vedlikehold og reparasjoner av sykehusutstyr, til støtte av operasjoner for fattige pasienter i Etiopia, til støtte for utdanning av leger til å bli kirurger, til dekning av reiseutgifter for medarbeidere - din støtte brukes for å bringe håp - TESFA - til pasienter i Etiopia.

Tusen takk for din støtte!

Sparebanken Sør
Bankkonto: 3000 2438 093VIPPS
Stiftelsen Tesfa #508019
Stiftelsen Tesfa
Organisasjonsnummer: 895 783 862

Kontaktperson:
Bjarte Tidemann Andersen
Øvre Bogenvei 29
3152 TOLVSRØD

Epost: styret(a)tesfa-hope.org

Takk!
Din støtte er viktig for oss!

Bankkonto: 3000 2438 093
VIPPS #508019
Stiftelsen Tesfa - bankkonto 3000 2438 093 - VIPPS #508019
Back to content